شیمی 70 درصد استاد شیروانی موسسه حرف آخر
زبان استاد شهاب اناری موسسه ونوس
حل تکنیکی تست های ریاضی تجربی مهندس مسعودی
زبان استاد محمودی موسسه حرف آخر
آرایه های ادبی استاد منتظری موسسه حرف آخر